İdari ve Teknik Personel

Adı-Soyadı

Görevi/Görev Yeri

Telefon No:

e-posta Adresi

Nalan KOÇ

Fakülte Sekreteri

2853426 - 2852924

kocn@itu.edu.tr

Dilek BELLİ

Özel Kalem

2853339

kimmet@itu.edu.tr

Mehmet Sait AKÇINAR

Dekan Yard. Sekreteri

2853524

 

Sema AKA

Özlük İşleri

2853521

akase@itu.edu.tr

Yaylagül GÖNÜLTAŞ

Özlük İşleri

2853521

gonultas@itu.edu.tr

Menekşe AKSOY

Satın Alma

2853366

maksoy@itu.edu.tr

Nazmiye KARADAĞ

Ayniyat Saymanı

2856853

karadagna@itu.edu.tr

Nazende ÇİFTÇİ

Celal TUZTAŞI

Yazı İşleri

2853520

ciftcin@itu.edu.tr

tuztasi@itu.edu.tr

Aykut GÜNGÖR

Aslıhan EROĞLU

Öğrenci İşleri

2853529

2853370

agungor@itu.edu.tr

erogluas@itu.edu.tr

Altuğ AKA

Buğra ARSAL

Hesap İşleri

2853531

aka@itu.edu.tr

barsal@itu.edu.tr

Şenol BORAN

Bina Bakım Sorumlusu

2853511

sboran@itu.edu.tr

Şefika ALMA

Staj Birimi

2853513

almase@itu.edu.tr

Ali Rıza EMÜL

Tahakkuk birimi

2853515

emula@itu.edu.tr

Sezgin SARIŞEN

Bilgisayar Labaratuvarı

2856871

sezginsa@itu.edu.tr

Pirali ACAR

Okuma Salonu

2853549

pacar@itu.edu.tr

Vahdettin DURSUN

Arşiv – İstatistik- Ofset

2856014

dursunv@itu.edu.tr

Hamdi ATA

Marangoz Atölyesi

2853385

ataham@itu.edu.tr

Lut Emrah TEMİZ

Elektrik Teknisyeni

2853373

etemiz@itu.edu.tr

Resul YUVAKAYA

Mekanik Atölyesi

2856233 - 2857348

 

 

Şoför

2856894

 

Şenel AL

Bekçi

2853358

 

Serkan AYDIN

Güvenlik Görevlisi

2853358

 

Murat SÖNMEZ

Güvenlik Görevlisi

2853358

 

Faruk ÖZALP

Güvenlik Görevlisi

2853358

 

Şerif İNAN

Güvenlik Görevlisi

2853358